RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

 

Hotărârea nr. 9/2013 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2013 publicată în MO nr. 539/2013

În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior  al Camerei Consultanților Fiscali nr. 4/2007, cu completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 lit.a1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările  și completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 9 august 2013, hotărăște:

Art. 1. - (1) Examenul de atribuire a calității de consultant fiscal va avea loc în  municipiul București la data de 5 octombrie 2013.

(2) Locul de desfășurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali până la data de 30 septembrie 2013.

Art. 2. - Examenul prevăzut la art. 1 va fi susținut din tematica și bibliografia pentru examen, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Art. 3. - (1) Înscrierile la examenul prevăzut la art.1 se fac în  perioada 2 septembrie 2013 – 23 septembrie 2013 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro și dosarele se transmit, în aceeași perioadă, prin servicii poștale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sectorul 2, municipiul București.

(2) Dosarul de înscriere va conține cererea de înscriere la examen,  prevăzută în  anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și documentele corespunzătoare prevăzute la art.5 alin.(2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal, aprobat prin  Hotărârea  Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr.4/2007, cu completările ulterioare.

Art. 4. - Direcția de învățământ și Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea

 

                                                   PREȘEDINTELE CAMEREI CONSULTANȚILOR FISCALI

                                                                               Ion-Toni Teau

 

 București, 14 august 2013

 Nr.9

 

Pentru Tematica si bibliografie click (AICI)

Pentru formularul ce inscriere click (AICI)

Essential SSL