RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 8 / 2014 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2014, publicată în M.O. nr.737/2014

În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014, în temeiul prevederilor art. 11 lit. a1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 30 septembrie 2014, hotărăște:

Art. 1. - (1) Examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, denumit în continuare examen, va avea loc în municipiul București la data de 15 noiembrie 2014.

(2) Locul de desfășurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali până la data de 10 noiembrie 2014.

Art. 2. - Examenul va fi susținut din tematica și bibliografia pentru examen, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Art. 3. - (1) Înscrierile la examen se fac în perioada 10 octombrie 2014 – 31 octombrie 2014 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro și dosarele se transmit, în aceeași perioadă, prin servicii poștale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sectorul 2, municipiul București.

(2) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal dosarul de înscriere va conține cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014.

(3) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent dosarul de înscriere va conține cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și documentele corespunzătoare prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014.

Art. 4 - Cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent este în valoare de 500 lei.

Art. 5. - Direcția de învățământ și Direcția de servicii pentru membri vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI CONSULTANȚILOR FISCALI

Ion-Toni Teau

 

București, 30.09.2014

Nr. 8

 

 

Anexa nr. 1 - TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2014

Anexa nr. 2 - CERERE de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal, sesiunea noiembrie 2014

Anexa nr. 3 - CERERE de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent, sesiunea noiembrie 2014

Essential SSL