RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărîrea nr. 5/2015 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a CCF din 25 aprilie 2015, publicată în M.O. nr. 340/2015

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi ale art. 36 alin. (1) lit. c) şi d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,şi în baza materialelor supuse dezbaterilor,

Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunită în şedinţa din 25 aprilie 2015, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2014, situaţiile financiare anuale ale Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2014 și execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2014.

Art. 2. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, precum şi programul de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2015.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 27 aprilie 2015

Nr. 5

Essential SSL