RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 6/2016 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 21 aprilie 2016, publicată in MO nr. 374/2016

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi ale art. 36 alin. (1) lit. c) şi d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali,

aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare, şi în baza materialelor supuse dezbaterilor, Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunită în şedinţa din 21 aprilie 2016, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2015, situaţiile financiare anuale ale Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2015 și execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2015.

Art. 2. - Se aprobă - pe baza propunerilor făcute în cadrul Conferinței - limitele maxime ale cotizațiilor fixe și variabile aplicabile începând cu cotizațiile aferente anului 2017, precum și reguli de bonificare sau sancționare în situația respectării sau nerespectării termenelor de plată ale cotizațiilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali.

Art. 3. - Se aprobă - pe baza propunerilor făcute în cadrul Conferinței - reguli de comunicare publică în promovarea profesiei de consultant fiscal.

Art. 4. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, precum şi programul de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2016.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 5 mai 2016.

Nr. 6.

Essential SSL