RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

 

Hotărârea nr. 7/2016 privind aprobarea publicării Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I, publicată in MO nr. 634/2016

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 27 iulie 2016, hotărăşte:

Articol unic - Se aprobă publicarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 7.

 

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 bis

Essential SSL