RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

 

Hotărârea nr. 7/2017 privind alegerea președintelui, prim-vicepreședintelui și a vicepreședinților Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali, publicată în MO nr. 318/2017

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 24 aprilie 2017, hotărăște:

Art. 1. - În urma votului valabil exprimat au fost aleși în funcțiile de președinte, prim-vicepreședinte și vicepreședinte următorii membri ai Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali:

- președinte - Manolescu Dan

- prim-vicepreședinte - Doroș Eugen-Dragoș

- vicepreședinte - Badea Romulus-Dimitrie

- vicepreședinte - Robu Sorin-Adrian

- vicepreședinte - Simion Ioan

- vicepreședinte - Sobolevschi-David Maria-Iulia

- vicepreședinte - Tănase Daniela

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, 24 aprilie 2017.

Nr. 7.

Essential SSL