RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 9/2017 pentru modificarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al CCF nr. 7/2014, publicată în MO nr. 514/2017

            În baza prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

            Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 14 iunie 2017, hotărăște:

            Art. I . - Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 27 august 2014, se modifică după cum urmează:

La articolul 25, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 şi care au absolvit cu media generală minim 8 un program de master acreditat,  organizat de instituții de învățământ superior cu profil economic în parteneriat cu Camera Consultanţilor Fiscali, pot susţine examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent sub formă de interviu. Dovada absolvirii programului de master se face cu diploma de master şi suplimentul la diplomă.”

 

Art. II. - (1) Prevederile articolului I se aplică persoanelor care se înscriu la programele de master după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

             (2) Persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 5 și sunt în curs de absolvire sau au absolvit cu media generală minim 8 un program de master acreditat, organizat de instituții de învățământ superior cu profil economic în parteneriat cu Camera Consultanţilor Fiscali, pot susţine examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal  sub formă de interviu până la data de 31 decembrie 2018. Dovada absolvirii programului de master se face cu diploma de master şi suplimentul la diplomă.”

Art. III. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu

București, 14 iunie 2017.
Nr. 9.

Essential SSL