RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.1/2007 privind nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali şi al taxei de înscriere în evidenţele Camerei pentru anul 2007, publicată în M.O. nr. 647/2007

HOTĂRÂREA nr.1/2007
privind nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali şi al taxei de înscriere în evidenţele Camerei pentru anul 2007, publicată în M.O. nr. 647/2007

În baza prevederilor art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.53/2007, Conferinţa extraordinara a Camerei Consultanţilor Fiscali, desfăşurată în data de 16 iunie 2007, hotărăşte:

Art.1. Se aprobă nivelul cotizaţiilor fixe şi variabile precum şi nivelul taxei de înscriere în evidenţa Camerei şi nivelul taxei de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală dupa cum urmează :

1. Pentru persoane fizice
a. Taxa de înscriere în evidenţa Camerei 1.000 lei
b. Cotizaţia fixă pentru consultanţii fiscali activi 300 lei
c. Cotizaţia fixă pentru consultanţii fiscali inactivi 100 lei
d. Cotizaţia variabilă - din cifra de afaceri 0,5 %

2. Pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscală
a. Taxa de autorizare 2.000 lei
b. Cotizaţia fixă 500 lei
c. Cotizaţia variabilă
- la o cifră de afaceri de până la 100.000 euro, cota este de 0,5 %
- la o cifră de afaceri cuprinsă între 100.001 euro – 1.000.000 euro, cota este de 1,0 %
- la o cifră de afaceri ce depăşeşte 1.000.000 euro, cota este de 1,5 %

Art.2. Taxa de înscriere în evidenţele Camerei, precum şi cotizaţiile fixe şi variabile ale membrilor se plătesc în contul RO36BTRL04101202D58602XX deschis la Banca Transilvania - Sucursala Lipscani pe numele Camerei Consultanţilor Fiscali, cod de identificare fiscală 18677087 din 18.05.2006.

Art.3. Direcţia de servicii generale şi Secretariatul general al Camerei Consultanţilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art.26ˆ1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.53/2007, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvenului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
Dr. Ec. Daniel CHIŢOIU

Bucuresti, data 25.06.2007
Nr. 1

Essential SSL