RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

 

Hotărârea nr. 10/2011 privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, publicată în M.O. nr. 548/2011

Hotărârea nr. 10/2011
privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală

Având în vedere prevederile art.21 alin. 1) de la cap.V din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări  prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

                Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 28.06.2011, hotărăşte:

                Articol unic  - Se aprobă Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

  

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali din România,

Daniel Chiţoiu

 

 

 

 
Bucureşti , 29.06.2011,

 Nr. 10

Essential SSL