RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 11/2011
privind completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007


În baza prevederilor art.6 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,


Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 26 august 2011, hotărăşte:

 

Art.I. – La articolul 24 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.647 din 21 septembrie 2007, se introduce un nou alineat,  alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pot susţine examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sub formă de interviu, în faţa Comisiei de evaluare a Camerei Consultanţilor Fiscali şi persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 din ordonanţă şi care:

            a) au promovat cu media generală minim 8 un program de perfecţionare pentru ocupaţia de consultant fiscal, cod COR 241129, cu o durată de minim 100 de ore. Dovada absolvirii programului de perfecţionare pentru ocupaţia de consultant fiscal se face cu Certificatul de absolvire şi suplimentul descriptiv al certificatului, eliberate în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

        b) au absolvit cu media generală minim 8 un program de master acreditat,  organizat de Camera Consultanţilor Fiscali în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior cu profil economic. Dovada absolvirii programului de master se face cu diploma de master şi suplimentul la diplomă.“

Art. II. - Direcţia de învăţământ şi Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. III. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 261 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

  

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali din România 

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 26.08.2011

Essential SSL