RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali publicată in M.O. nr. 189/22.03.2012

În baza prevederilor art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 15 martie 2012, hotărăște:

 
Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Biroul permanent al Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Secretariatul general și direcțiile din cadrul aparatului executiv al Camerei Consultanților Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr.5/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.700 din 17 octombrie 2007, se abrogă.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Camerei Consultanților Fiscali, Daniel Chițoiu București, 15 martie 2012 Nr. 6

Click aici pentru: ANEXE

Essential SSL