RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

 

Hotărârea nr.10/2012 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere şi alegerea membrilor Cons sup al CCF,Comisiei de auditori statutari şi Comisiei de apel în Conferinţa anuală ordinară a CCF din 29 aprilie 2012, publicată în M.O. nr. 307/2012

În temeiul prevederilor art. 21 alin.(2) şi ale art.36 alin.(1) lit.c) şi lit.d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.6/2012 şi în baza materialelor supuse dezbaterilor, Conferinţa anuală ordinară a  Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunită în şedinţa din 29 aprilie 2012, hotărăşte:


      Art. 1 - Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului superior al  Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2011, situaţiile financiare anuale ale Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2011, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2011 şi Raportul Comisiei auditorilor statutari asupra gestiunii financiare a Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2011.

    Art. 2 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, precum şi programul de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2012.

       Art. 3 - Se stabileşte componenţa Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisiei de auditori statutari şi Comisiei de apel, în urma votului secret exprimat de către membrii Camerei Consultanţilor Fiscali cu drept de vot prezenţi sau reprezentaţi la lucrările Conferinţei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 4 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali din România,

        Daniel Chiţoiu
Bucureşti, data 2 mai 2012
            Nr. 10

 


ANEXĂ

I.    Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali:

  1.    CHIŢOIU DANIEL
  2.    MANOLESCU DAN
  3.    TEAU ION TONI
  4.    ŞTEFAN IONUŢ
  5.    ŞUŞNEA FLORENTINA
  6.    VIŞAN IONELIA
  7.    DONE NICULAE
  8.    DOROŞ DRAGOŞ
  9.    HAAS ANDREI IOAN
10.    MITROI CRISTINA MIHAELA
11.    GHEORGHIU ALICE VALERIA
12.    IACOB OANA ELENA
13.    MARCU NICU
14.    PREDA FLORIN
15.    DUDAŞ DORU PETRU

II.    Comisia de auditori statutari:

 a)    membri titulari:
 1.    RADU CARMEN
 2.    OBADĂ CĂLIN MIHAI
 3.    SOBOLEVSCHI-DAVID MARIA IULIA

 b)    membri supleanţi:
 1.    RADU VIOLETA
 2.    RUSANDU MIHAELA

III.    Comisia de apel:
 a)    membri titulari:
 1.    RÎMNICEANU MARA
 2.    CAPDEFIER ION
 3.    ŞTEFAN CRISTINA

 b)    membri supleanţi:
 1.    ROBU SORIN ADRIAN
 2.    JUREBIE DANIELA MAGDALENA

Essential SSL