RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

 

Hotararea nr. 1/2013 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, pentru anul 2013, publicata in MO nr. 69/2013

 

În baza prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 36 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012,

 

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din  17 ianuarie 2013,  hotărăşte:

 

         Art. 1. - În anul  2013, nivelul taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal este de 500 lei.

         Art. 2. - Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la   Banca Transilvania, Sucursala Lipscani -   IBAN RO36BTRL04101202D58602XX,  sau  în contul deschis la Banca Comercială Română  Sucursala Sector 4 -   IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr.13-19, et.2, ap.9, sectorul 2.

         Art. 3. - Direcţia de servicii generale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

     p.  PREŞEDINTELE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

       Ion Toni Teau

      PRIM-VICEPREŞEDINTE

 

 

 

    Bucureşti, 17 ianuarie 2013

    Nr. 1                   

Essential SSL