RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

e-Learning

Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă

în sistem e-learning, aferent anului 2015

 

1. Pentru anul 2015, Programul de pregătire profesională continuă în sistem e-learning se desfăşoară numai sub formă de cursuri, potrivit temelor cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul program.

2. Cursurile care vor completa tematica Programului de pregătire profesională continuă în sistem e-learning în anul 2015, vor fi anunţate în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

3. Echivalarea unui curs e-learning accesat de către un membru al Camerei Consultanților Fiscali va fi inclusă numai o singură dată în numărul de ore de pregătire profesională aferent anului 2015, indiferent de câte ori se accesează cursul respectiv.

4. Participarea la cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning este evidenţiată în aplicaţia Camerei Consultanţilor Fiscali privind evidenţa orelor de pregătire profesională.

5. Cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning pot fi accesate numai de către membrii Camerei Consultanților Fiscali care nu înregistrează obligații restante față de aceasta.

 

 

ANEXA Nr.1

la program

 


PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă în sistem e-learning aferent anului 2015

 

 

Specificare Tema*) Forma de pregătire Echivalent număr de ore
Modul E-learning I
(ME I)
Înregistrare fiscală Curs 2
Modul E-learning II
(ME II)
Conduita şi etica profesională a consultanţilor fiscali Curs 4
Modul E-learning III
(ME III)
Preţuri de transfer Curs 6
Modul E-learning IV
(ME IV)
Contribuţii sociale Curs 5
Modul E-learning V
(ME V)
Colectarea creanţelor fiscale Curs 6
Modul E-learning VI
(ME VI)
TVA - locul prestării Curs 4
Modul E-learning VII
(ME VII)
Accize și alte taxe speciale Curs 6
Modul E-learning VIII
(ME VIII)
Inspecţie fiscală Curs 4
Modul E-learning IX
(ME IX)
Sediul stabil/Sediul permanent Curs 5
Modul E-learning X
(ME X)
Vămuirea mărfurilor Curs 4
Modul E-learning XI
(ME XI)
Impozitul cu reţinere la sursă Curs 5
Modul E-learning XII
(ME XII)
Procedura de contestare a actelor administrativ fiscale
Executarea creanţelor bugetare
Curs 6
Modul E-learning XIII
(ME XIII)
Impozite şi taxe locale Curs 5
Modul E-learning XIV
(ME XIV)
Impozitul pe profit Curs 6
Modul E-learning XV
(ME XV)
Expertiza fiscală – responsabilitatea consultanţilor fiscali Curs 4
Modul E-learning XVI
(ME XVI)
Drept fiscal Curs 4
Modul E-learning XVII
(ME XVII)
Încadrarea tarifară a mărfurilor. Mod de lucru cu Tariful vamal Curs 4
Modul E-learning XVIII
(ME XVIII)
Sistemul TVA la încasare Curs 2
Modul E-learning XIX
(ME XIX)
Aspecte procedurale în domeniul TVA Curs 4

*) În cursul anului Programul e-learning va fi completat și cu alte teme

Essential SSL