RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

Corespondență cu MFP și autoritățile statului

Răspunsul primit de la AFP Sector 1 la adresa CCF, cu privire la tratamentul TVA aferent sumelor plătite de către beneficiari pentru rezilierea anticipată a contractelor de prestări servicii de natură continuă/tip abonament.
Adresa Camerei Consultanților Fiscali transmisă Ministerului Finanțelor Publice
Întâlniri de lucru în vederea discutării unor aspecte practice cu privire la aplicarea OG nr.6/2019
Răspunsul primit de la Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice la adresa Camerei Consultanților Fiscali cu privire la problema ajustării bazei impozabile a TVA
Adresa Camerei Consultanților Fiscali transmisă Ministerului Finanțelor Publice cu propuneri privind modificarea Codului Fiscal
Adresa Camerei Consultanților Fiscali către Ministerul Finanțelor Publice privind regimul fiscal al alocației de cazare, atât în sistemul bugetar, cât și în sistemul privat
Adresa transmisă de Camera Consultanților Fiscali către Ministerul Finanțelor Publice cu propunerea de modificare a art. 11 din Codul fiscal
Adresa Camerei Consultanților Fiscali către Ministerul Finanțelor Publice privind aplicarea cotei reduse de TVA de la 9% la 5% de la 1 noiembrie 2018
Propunerile membrilor Comitetului Fiscal, din cadrul Camerei Consultanților Fiscali, transmise Ministerului Finanțelor Publice cu privire la Proiectul de lege de transpunere a Directivei 2016/1065
Răspunsul primit de la Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice – Serviciul Asistență pentru Contribuabili la adresa Camerei Consultanților Fiscali
Adresa Camerei Consultanților Fiscali către Ministerul Finanțelor Publice prin care se propune includerea în legislația fiscală a definiției “sursei” de venit
Adresa către Ministerul Finanțelor Publice pentru îmbunătățirea cadrului legal actual reglementat de Codul fiscal și Codul de procedură fiscală
Propunerile Camerei Consultanților Fiscali transmise Ministerului Justiției privind elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000
Răspunsul ANAF la adresa Camerei Consultanților Fiscali prin care s-a semnalat existența unor necorelări care au fost generate ca urmare a modificărilor aduse prin Legea nr. 275/2017 care a aprobat OG 23/2017 privind plata defalcată a TVA
Amendamente privind split TVA
Raspunsul MFP cu privire la amendamentele aduse Proiectului de ordonanta privind plata defalcata a TVA
Adresa către Ministerul Finanțelor Publice cu privire la modalitatea de calcul a gradului de îndatorare a capitalului
Adresa către MFP cu privire la plafonarea în luna ianuarie 2017 a bazei de calcul a contribuției privind asigurările sociale de sănătate pentru angajator
Legea de aprobare a Ordonantei 22/2016
Essential SSL