RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR
Hotărârea nr.13/2020 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021 publicată Monitorul Oficial nr. 1308/30.12.2020
Hotărârea nr.12/2020 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2020, publicată în MO nr. 899/02.10.2020
Hotărârea nr.11/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, publicată în Monitorul Oficial nr. 843/15.09.2020
Hotărârea nr.10/2020 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 488/10.06.20
Hotărârea nr.9/2020 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din 24 aprilie 2020 MO nr. 366/7 mai 2020
Hotărârea nr.8/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în 2020
Hotărârea nr.7/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, publicată în MO nr. 324
Hotărârea nr.6/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în 2020
Hotărârea nr.5/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2020
Hotărârea nr.4/2020 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali
Hotărârea nr.3/2020 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2020, publicată în MO nr. 76/03.02.2020
Hotărârea nr.2/2020 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți, publicată în MO nr. 76/03.02.2020
Hotărârea nr. 1/2020 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2020, publicată în MO nr. 76/03.02.2020
Hotărârea nr.7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020
Rectificare la Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2019 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2019