Hotărârile Camerei şi ale Consiliului Superior

Hotărârea nr. 8/2018 privind modificarea sediului Camerei Consultanților Fiscali publicată în M.O. nr. 952/2018
Hotărârea nr. 7/2018 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2018, publicată în MO nr. 806/2018
Hotărârea nr. 6/2018 privind aprobarea modelului de împuternicire pentru consultantul fiscal/societatea de consultanță fiscală publicată în M.O. nr. 588/2018
Hotărârea nr. 5/2018 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 20 aprilie 2018, publicată în M.O. nr. 389/2018
Hotărârea nr. 4/2018 privind aprobarea publicării Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I, publicată în MO nr. 329/16.04.2018
Hotărârea nr. 3/2018 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali, publicată în M.O. nr. 216/2018
Hotărârea nr. 2/2018 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2018, publicată în M.O. nr. 182/27.02.2018
Hotărârea nr. 1/2018 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 107/2018
Hotărârea nr. 12/2017 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2018, publicată în MO nr. 6/2018
Hotărârea nr. 11/2017 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2017, publicată în M.O. nr. 757/2017
Hotărârea nr. 10/2017 privind înscrierea ca membru al CCF a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și au depășit termenul prevăzut de lege pentru înscriere,publicată în MO nr. 714/2017
Hotărârea nr. 9/2017 pentru modificarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al CCF nr. 7/2014, publicată în MO nr. 514/2017
Hotărârea nr. 8/2017 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea iunie 2017, publicată în MO nr. 372/2017
Hotărârea nr. 7/2017 privind alegerea președintelui, prim-vicepreședintelui și a vicepreședinților Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali, publicată în MO nr. 318/2017
Hotărârea nr. 6/2017 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere şi alegerea membrilor Consiliului superior al CCF, Comisiei de auditori statutari şi Comisiei de apel în Conferința ordinară anuală a CCF publicată în MO nr. 321/2017