RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 4 / 2015 privind ocuparea unui loc vacant de membru al Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali, publicată în M.O. nr. 235/2015

În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 31 alin. 2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 18 martie 2015, hotărăște:

Art. 1. – Începând cu data 1 aprilie 2015, doamna Daniela Tănase devine membru al Consiliului superior pe locul rămas vacant ca urmare a încetării, prin demisie, a mandatului domnului Nicu Marcu.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 18 martie 2015

Nr. 4