RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

 

Hotărârea nr. 9/2015 privind eliminarea din Programul anual de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali a sistemului de învățământ e-learning, publicată în MO nr. 820/2015

În baza prevederilor art.11 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și (2) din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 27 octombrie 2015, hotărăşte:

Art. 1. - Se elimină din Programul anual de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali sistemul de învățământ e-learning.

Art. 2. - Direcţia de învăţământ și Direcția de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 27 octombrie 2015.

Nr. 9

Essential SSL