RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 3/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative, publicată în MO 111/2016

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. h) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali hotărăște:

Art. I. – Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 4 ianuarie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Membrii Camerei Consultanților Fiscali care își îndeplinesc integral obligația de plată a cotizației fixe pentru anul 2016 până la data de 15 martie 2016, inclusiv, vor plăti cotizația fixă după cum urmează:

A. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanților Fiscali la data prezentei hotărâri:

- 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

- 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

- 250 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

- 350 lei - pentru persoanele juridice.

B. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2016:

- 1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

- 1.170 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

- 750 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

- 2.350 lei - pentru persoanele juridice.

(2) Membrii Camerei Consultanților Fiscali care își îndeplinesc integral obligația de plată a cotizației variabile pentru anul 2016 până la data de 15 martie 2016, inclusiv, vor plăti cotizația variabilă după cum urmează:

1. pentru persoane fizice: - o cotă de 0,4%;

2. pentru persoane juridice:

a) la venituri realizate de până la 100.000 euro, o cotă de 0,4%;

b) la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro, o cotă de 0,75%;

c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,1%.”

2. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Cardul de membru al Camerei Consultanților Fiscali se acordă și consultanților fiscali inactivi, la momentul îndeplinirii în întregime a tuturor obligațiilor față de Camera Consultanților Fiscali, restante și curente, inclusiv plata cotizațiilor scadente datorate.”

Art. II. - Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 4 ianuarie 2016, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Florentina Șușnea

 

București, 10 februarie 2016.

Nr. 3.

Essential SSL