RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 4/2016 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, publicată în MO nr. 202/18.03.2016

Având în vedere prevederile art. 19 şi ale art. 21 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în ședința din 16 martie 2016, hotărăște:

Art. 1. - Se convoacă Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din România în data de 21 aprilie 2016, denumită în continuare conferința.

Art. 2. - La lucrările conferinţei pot participa membrii Camerei Consultanților Fiscali care şi-au îndeplinit la termen toate obligaţiile faţă de aceasta, respectiv: depunerea declaraţiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultanţă fiscală, achitarea cotizaţiilor fixe şi variabile, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă.

Art. 3. - Pentru o bună organizare a lucrărilor conferinţei, membrii Camerei Consultanţilor Fiscali cu drept de vot sunt rugaţi să confirme participarea până la data de 18 aprilie 2016, pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin e-mail la adresa conf2016@ccfiscali.ro.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

 

Bucureşti, 16 martie 2016.

Nr. 4.

Essential SSL