EN   RO  CONTACT  AJUTOR
ACASA   CONTACT   AJUTOR

                                                                                                                                                                                                                                                    

Camera Consultanților Fiscali deplânge despărțirea de cel care a fost Ioan Nicolescu, distinsă personalitate, unul dintre fondatorii organizației noastre profesionale.
 
Cu un spirit vizionar, dinamic și o experiență îndelungată în Ministerul Finanțelor Publice,  Ioan Nicolescu și-a adus o importantă contribuție  la dezvoltarea profesiei de consultant fiscal în România.

În acest moment dureros pentru toți cei care l-am cunoscut, cu recunoștință pentru întreaga sa activitate și prietenie, ne luăm rămas bun de la cel care va rămâne pentru totdeauna un exemplu de omenie și profesionalism.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Hotărârea nr. 8/2016 privind alegerea președintelui Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali, publicată in MO nr. 601/2016

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) și (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

având în vedere demisia domnului Ion-Toni Teau din calitatea de președinte al Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali, începând cu data de 28 iulie 2016,

în urma votului valabil exprimat potrivit art. 31 alin. (1) și (2) și art. 35 alin. (1) și (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 27 iulie 2016, hotărăște:

Art. 1. – Domnul Dan Manolescu este președinte al Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali, cu exercitarea mandatul de îndeplinire a atribuțiilor președintelui Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali începând cu data de 28 iulie 2016.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 8.