Hotărârea nr. 5/2017 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali, publicată in MO nr. 184/2017

Având în vedere prevederile art. 19 şi ale art. 21 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în ședința din 22 februarie 2017, hotărăște:

Art. 1. - Se convoacă Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali în data de 22 aprilie 2017, denumită în continuare conferința.

Art. 2. - La lucrările conferinţei pot participa membrii Camerei Consultanților Fiscali care şi-au îndeplinit la termen toate obligaţiile faţă de aceasta, respectiv: depunerea declaraţiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultanţă fiscală, achitarea cotizaţiilor fixe şi variabile, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă.

Art. 3. - Pentru o bună organizare a lucrărilor conferinţei, membrii Camerei Consultanţilor Fiscali cu drept de vot sunt rugaţi să confirme participarea până la data de 14 aprilie 2017, pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin e-mail la adresa conf2017@ccfiscali.ro.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, 22 februarie 2017.

Nr. 5.