Hotărârea nr. 6/2017 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere şi alegerea membrilor Consiliului superior al CCF, Comisiei de auditori statutari şi Comisiei de apel în Conferința ordinară anuală a CCF publicată în MO nr. 321/2017

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi ale art. 36 alin. (1) lit. c) şi lit. d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017,

Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunită în şedinţa din 22 aprilie 2017, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2016, situaţiile financiare anuale ale Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2016 și execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2016.

Art. 2. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, precum şi programul de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2017.

Art. 3. - Se stabileşte componenţa Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisiei de auditori statutari şi Comisiei de apel, în urma votului secret exprimat de către membrii Camerei Consultanţilor Fiscali cu drept de vot prezenţi sau reprezentaţi la lucrările Conferinţei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, data 22 aprilie 2017.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

I. Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali:

1. Manolescu Dan

2. Doroș Eugen-Dragoș

3. Chitu Alin

4. Simion Ioan

5. Badea Romulus-Dimitrie

6. Luca Adrian

7. Tănase Daniela

8. Irimia Marian-Alin

9. Milcev Alexandr

10. Sobolevschi-David Maria-Iulia

11. Vizoli Mariana

12. Iordache Elena

13. Gheorghiu Alice-Valeria

14. Iacob Elena-Oana

15. Robu Sorin-Adrian

 

II. Comisia de auditori statutari:

a) membri titulari:

1. Șușnea Florentina

2. Vișan Ionelia

3. Bența Constantin-Adrian

b) membri supleanţi:

1. Georgescu Marina Ruxandra Ioana

2. Obadă Călin-Mihai

 

III. Comisia de apel:

a) membri titulari:

1. Haas Andrei-Ioan

2. Radu Carmen

3. Cucu Adrian

b) membri supleanţi:

1. Niculescu George

2. Rahmati Carmen-Maria