EN   RO  CONTACT  AJUTOR
ACASA   CONTACT   AJUTOR

                                                                                                                                                                                                                                                    

Camera Consultanților Fiscali deplânge despărțirea de cel care a fost Ioan Nicolescu, distinsă personalitate, unul dintre fondatorii organizației noastre profesionale.
 
Cu un spirit vizionar, dinamic și o experiență îndelungată în Ministerul Finanțelor Publice,  Ioan Nicolescu și-a adus o importantă contribuție  la dezvoltarea profesiei de consultant fiscal în România.

În acest moment dureros pentru toți cei care l-am cunoscut, cu recunoștință pentru întreaga sa activitate și prietenie, ne luăm rămas bun de la cel care va rămâne pentru totdeauna un exemplu de omenie și profesionalism.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Hotărârea nr. 7/2009 privind convocarea Conferinţei naţionale anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, publicată în M.O. nr. 203/2009

HOTĂRÂREA nr. 7/2009
privind convocarea Conferinţei naţionale anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, publicată în M.O. nr. 203/2009
 


Având în vedere prevederile art.16 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.5/2007,

Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 14.01.2009, hotărăşte:

Articol unic. - Se convoacă Conferinţa naţională anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, în data de 2 mai 2009.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Daniel Chiţoiu


Bucureşti, 24.03.2009
Nr. 7