HOTĂRÂREA nr.4/2010
privind aprobarea nivelului taxei de înscriere în
evidenţele Camerei pentru anul 2010, publicată în M.O. nr. 68/2010


. . . În baza prevederilor art. 32 alin.(1) lit.m) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior nr.5/2007,

. . . Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 18.01.2010, hotărăşte:

. . . ART. 1
. . . Pentru anul 2010, nivelul taxei de înscriere în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali este de 1.000 lei, iar nivelul taxei de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală este de 2.000 lei.

. . . ART. 2
. . . Taxa se plăteşte în contul RO36BTRL04101202D58602XX deschis la Banca Transilvania - Sucursala Lipscani pe numele Camerei Consultanţilor Fiscali, cod de identificare fiscală 18677087 din 18 mai 2006.

. . . ART. 3
. . . Direcţia de servicii generale şi Secretariatul general ale Camerei Consultanţilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

. . . ART. 4
. . . Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 18.01.2010

Nr. 4