EN   RO  CONTACT  AJUTOR
ACASA   CONTACT   AJUTOR

                                                                                                                                                                                                                                                    

Camera Consultanților Fiscali deplânge despărțirea de cel care a fost Ioan Nicolescu, distinsă personalitate, unul dintre fondatorii organizației noastre profesionale.
 
Cu un spirit vizionar, dinamic și o experiență îndelungată în Ministerul Finanțelor Publice,  Ioan Nicolescu și-a adus o importantă contribuție  la dezvoltarea profesiei de consultant fiscal în România.

În acest moment dureros pentru toți cei care l-am cunoscut, cu recunoștință pentru întreaga sa activitate și prietenie, ne luăm rămas bun de la cel care va rămâne pentru totdeauna un exemplu de omenie și profesionalism.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Hotărârea nr. 1/2011
privind aprobarea nivelului taxei de înscriere în  evidenţele Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2011şi al nivelului taxei de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, publicată în MO  nr. 99/2011

În baza prevederilor art. 32 alin.(1) lit. m) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.5/2007, Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din  17.01.2011,  hotărăşte:

 

    ART. 1

Pentru anul  2011, nivelul taxei de înscriere în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali este de 1.000 lei, iar nivelul taxei de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală este de 2.000 lei.

 

    ART. 2

Plata taxa se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la   Banca Transilvania, Sucursala Lipscani -   IBAN RO36BTRL04101202D58602XX  sau  în contul deschis la BCR Sucursala Sector 4 -   IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din str. Alecu Russo nr.13-19, et.2, ap.9, sector 2.

 

    ART. 3

Direcţia de servicii generale şi Secretariatul general ale Camerei Consultanţilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    ART. 4

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali din România,

Daniel Chiţoiu

 

    Bucureşti, 18.01.2011