EN   RO  CONTACT  AJUTOR
ACASA   CONTACT   AJUTOR

                                                                                                                                                                                                                                                    

Camera Consultanților Fiscali deplânge despărțirea de cel care a fost Ioan Nicolescu, distinsă personalitate, unul dintre fondatorii organizației noastre profesionale.
 
Cu un spirit vizionar, dinamic și o experiență îndelungată în Ministerul Finanțelor Publice,  Ioan Nicolescu și-a adus o importantă contribuție  la dezvoltarea profesiei de consultant fiscal în România.

În acest moment dureros pentru toți cei care l-am cunoscut, cu recunoștință pentru întreaga sa activitate și prietenie, ne luăm rămas bun de la cel care va rămâne pentru totdeauna un exemplu de omenie și profesionalism.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Hotărârea nr. 8/2011
privind nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2011

 

În baza prevederilor art. 17 lit.e)  din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.5/2007, Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunită în şedinţa din 16 aprilie, hotărăşte:

Art. 1 - Pentru anul 2011, cuantumul cotizaţiei fixe, precum  şi cel al cotizaţiei variabile  datorat de consultanţii fiscali, persoane fizice şi juridice, rămân la nivelul stabilit de Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2009, şi anume:

 1. pentru persoane fizice:

       a) cotizaţia fixă pentru consultanţii fiscali activi          210 lei;

       b) cotizaţia fixă pentru consultanţii fiscali inactivi          70 lei;

       c) cotizaţia variabilă - din cifra de afaceri                      0,35%;

  
 
2. pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscală:

       a) cotizaţia fixă                                                     350 lei;

       b) cotizaţia variabilă:

                         - la o cifră de afaceri de până la 100.000 euro, cota este de 0,35%;

                         - la o cifră de afaceri cuprinsă între 100.001 euro - 1.000.000 euro, cota este de 0,7%;

                         - la o cifră de afaceri ce depăşeşte 1.000.000 euro, cota este de 1,05%.

 

Art. 2 - Direcţia de servicii generale şi Secretariatul general ale Camerei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali din România, 

Daniel Chiţoiu

 

 

 Bucureşti, data 18 aprilie 2011

 Nr.8