EN   RO  CONTACT  AJUTOR
ACASA   CONTACT   AJUTOR

                                                                                                                                                                                                                                                    

Camera Consultanților Fiscali deplânge despărțirea de cel care a fost Ioan Nicolescu, distinsă personalitate, unul dintre fondatorii organizației noastre profesionale.
 
Cu un spirit vizionar, dinamic și o experiență îndelungată în Ministerul Finanțelor Publice,  Ioan Nicolescu și-a adus o importantă contribuție  la dezvoltarea profesiei de consultant fiscal în România.

În acest moment dureros pentru toți cei care l-am cunoscut, cu recunoștință pentru întreaga sa activitate și prietenie, ne luăm rămas bun de la cel care va rămâne pentru totdeauna un exemplu de omenie și profesionalism.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

                                                                                                                                                                                                                                                    

HOTĂRÂREA nr.14/2008
privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere, publicataă în M.O. nr. 424/2008


Întrunită în sedinţa din 19 aprilie 2008, în temeiul prevederilor art. 17, lit.a)-f) şi ale art.32, lit.d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali aprobat prin Hotărârea nr.5/2007 a Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 700/17.10.2007, şi în baza materialelor supuse dezbaterilor


Conferinţa ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali hotărăşte:


ART. 1 - Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2007, situaţiile financiare anuale ale Camerei pe anul 2007, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei pe anul 2007, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008, precum şi programul de activităţi al Consiliului superior al Camerei pentru anul 2008 şi se ia la cunoştinţă Raportul comisiei auditorilor statutari asupra gestiunii financiare a Camerei pentru anul 2007.

ART.2 - Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art.26 din Ordonanţa Guvenului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.198/2002, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvenului nr.53/2007.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
dr. ec. Daniel CHIŢOIU


Bucureşti, data 19.04.2008
Nr. 14