EN   RO  CONTACT  AJUTOR
ACASA   CONTACT   AJUTOR

                                                                                                                                                                                                                                                    

Camera Consultanților Fiscali deplânge despărțirea de cel care a fost Ioan Nicolescu, distinsă personalitate, unul dintre fondatorii organizației noastre profesionale.
 
Cu un spirit vizionar, dinamic și o experiență îndelungată în Ministerul Finanțelor Publice,  Ioan Nicolescu și-a adus o importantă contribuție  la dezvoltarea profesiei de consultant fiscal în România.

În acest moment dureros pentru toți cei care l-am cunoscut, cu recunoștință pentru întreaga sa activitate și prietenie, ne luăm rămas bun de la cel care va rămâne pentru totdeauna un exemplu de omenie și profesionalism.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Hotărârea nr.6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali -- text actualizat cu modificările ulterioare

 

Hotărâre nr. 6/2012 din 15/03/2012

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 22/03/2012

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali

 

În baza prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 15 martie 2012, h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Biroul permanent al Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Secretariatul general şi direcţiile din cadrul aparatului executiv al Camerei Consultanţilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 5/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 17 octombrie 2007, se abrogă.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 15 martie 2012.

    Nr. 6.

 

Click (AICI) pentru: REGULAMENTUL - din 15/03/2012, versiunea actualizata la data de 23/05/2013 - de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali