EN   RO  CONTACT  AJUTOR
ACASA   CONTACT   AJUTOR

                                                                                                                                                                                                                                                    

Camera Consultanților Fiscali deplânge despărțirea de cel care a fost Ioan Nicolescu, distinsă personalitate, unul dintre fondatorii organizației noastre profesionale.
 
Cu un spirit vizionar, dinamic și o experiență îndelungată în Ministerul Finanțelor Publice,  Ioan Nicolescu și-a adus o importantă contribuție  la dezvoltarea profesiei de consultant fiscal în România.

În acest moment dureros pentru toți cei care l-am cunoscut, cu recunoștință pentru întreaga sa activitate și prietenie, ne luăm rămas bun de la cel care va rămâne pentru totdeauna un exemplu de omenie și profesionalism.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Hotărârile Camerei şi ale Consiliului Superior

Hotărârea nr. 13/2008 pentru aprobarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instanţelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau altor părţi interesate, publicată în M.O. nr. 270/2008
Hotărârea nr. 12/2008 privind aprobarea procedurilor pentru agrearea societăţilor comerciale de consultanţă fiscală organizatoare de cursuri de pregătire profesională pentru anul 2008, publicată în M.O. nr. 205/2008
Hotărârea nr. 9/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine, publicată în M.O. nr. 87/2008
Hotărârea nr. 8/2008 privind modalitatea şi termenele de plată a cotiz fixe în anul 2008 şi a cotiz variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2007 şi depunerea declaraţiilor în anul 2008, publicată în M.O nr. 87/2008
Hotărârea nr.7/2007 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, publicată în M.O. nr. 50/2008
Decision no. 5/2007 for the approval of the rules of functioning, published in M.O. no. 700/2007
Hotărârea nr. 5/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, publicată în M.O. nr. 700/2007
Hotărârea nr. 4/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, publicată în M.O. nr. 647/2007
Decision no. 3/2007 for the approval of the Code of Ethics and Professional Conduct in the tax consulting field, published in M.O. no. 647/2007
Hotărârea nr. 3/2007 pentru aprobarea Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, publicată în M.O. nr. 647/2007
Hotărârea nr.2/2007 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, publicată în M.O. nr.647/2007
Hotărârea nr.1/2007 privind nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali şi al taxei de înscriere în evidenţele Camerei pentru anul 2007, publicată în M.O. nr. 647/2007