RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

 

Hotărârile Camerei şi ale Consiliului Superior

Hotărârea nr. 2/2017 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017, publicată în MO nr. 162/2017
Hotărârea nr. 1/2017 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2017, publicată în MO nr. 104/2017
Hotărârea nr. 11/2016 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2017, publicată în MO nr. 1038/2016
Hotărârea nr. 10/2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al CCF nr. 10/2015 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii CCF în anul 2016, publicată în MO nr. 868/2016
Hotărârea nr. 9/2016 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2016, publicată în MO nr. 751/2016.
Hotărârea nr. 8/2016 privind alegerea președintelui Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali, publicată in MO nr. 601/2016
Hotărârea nr. 7/2016 privind aprobarea publicării Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I, publicată in MO nr. 634/2016
Hotărârea nr. 6/2016 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 21 aprilie 2016, publicată in MO nr. 374/2016
Hotărârea nr. 5/2016 privind înscrierea ca membru al CCF a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și au depășit termenul prevăzut de lege pentru înscriere, publicată în MO nr. 206/21.03.2016
Hotărârea nr. 4/2016 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, publicată în MO nr. 202/18.03.2016
Hotărârea nr. 3/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative, publicată în MO 111/2016
Hotărârea nr. 2/2016 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2016, publicată în MO nr. 127/2016
Hotărârea nr. 1/2016 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2016, publicată în MO nr. 70/2016
Hotărârea nr. 10/2015 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2016, publicată in MO nr. 1/2016
Hotărârea nr. 9/2015 privind eliminarea din Programul anual de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali a sistemului de învățământ e-learning, publicată în MO nr. 820/2015
Essential SSL