Hotărârile Camerei şi ale Consiliului Superior

Hotărârea nr. 5 / 2014 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 26 aprilie 2014, publicată în MO nr.324/2014
Hotărârea nr. 4/2014 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, publicată în MO nr. 182/2014
Hotărârea nr. 3/2014 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014, publicată în MO nr. 179/2014
Hotărârea nr. 2/2014 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2014, publicată în M.O. 88/2014
Hotărârea nr. 1/2014 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examen/interviu pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în anul 2014, publicată în M.O. nr. 77/2014
Hotărârea nr. 9/2013 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2013 publicată în MO nr. 539/2013
Hotărârea nr. 8/2013 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 27 aprilie 2013, publicată în MO 295/2013
Hotărârea nr. 7/2013 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr.6/2012, publicată în M.O. nr. 295/2013
Hotărârea nr. 6/2013privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, publicată în M.O. nr. 244/2013
Hotărârea nr. 5/2013 privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 9/2008, publicată în M.O. nr. 188/2013
Hotărârea nr. 4/2013 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, publicată în MO nr.144/2013
Hotărârea nr. 3/2013 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013, publicată în MO nr. 113/2013
Hotararea nr. 2/2013 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2013, publicata in MO nr. 58/2013
Hotararea nr. 1/2013 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, pentru anul 2013, publicata in MO nr. 69/2013
Hotararea nr. 15/2012 pentru aprobarea Normelor procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali , publicata in MO nr. 894/2012