Hotărârile Camerei şi ale Consiliului Superior

Hotararea nr. 14/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali, publicata in MO nr. 875/2012
Hotararea nr. 13/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultanţilor Fiscali, publicata in MO nr. 875/2012
Hotararea nr. 12/2012 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2012, publicata in MO nr. 715/2012
Hotărârea nr. 11/2012 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal - sesiunea iulie 2012, publicată în M.O. nr.374/2012
Hotărârea nr.10/2012 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere şi alegerea membrilor Cons sup al CCF,Comisiei de auditori statutari şi Comisiei de apel în Conferinţa anuală ordinară a CCF din 29 aprilie 2012, publicată în M.O. nr. 307/2012
Hotărârea nr.9/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel, publicată în M.O. nr. 223/2012
Hotărârea nr. 8/2012 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România, publicată în MO nr.207/2012
Hotărârea nr. 7/2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul activității de consultanță fiscală publicată în MO 216/2012
Hotărârea nr.6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali -- text actualizat cu modificările ulterioare
Hotărârea nr.6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali publicată in M.O. nr. 189/22.03.2012
Hotărârea nr. 5/2012 privind Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2012, publicată în M.O. Nr. 152/2012
Hotărârea nr. 4/2012 pentru modificarea art.13 din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr.7/2007, publicată în M.O. Nr. 143/2012
Hotărârea nr.3/2012 privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2012 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali ptr. veniturile realizate în anul 2011 şi depunerea declaraţiilor în anul 2012, MO nr.40/2012
Hotărârea nr. 2/2012 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, publicată în MO nr.40/2012
Hotărârea nr. 1/2012 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere în evidenţele Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2012 şi a nivelului taxei de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, publicată în MO nr.40/2012