Camera Consultanţilor Fiscali organizează examen de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în București, în data de 4 noiembrie 2018

Înscrierile la examen se fac în perioada 1 octombrie 2018 – 19 octombrie 2018 pe site-ul www.ccfiscali.ro, iar dosarele se depun – în aceeaşi perioadă -  direct sau se transmit, prin servicii poştale cu confirmare de primire, la adresa str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sectorul 2, Bucureşti.

Confirmarea înscrierii, numărul de înregistrare şi modul de soluţionare a cererii de înscriere,  se fac prin afişare pe site-ul CCF, numai după primirea dosarului, verificarea documentelor solicitate pentru înscriere şi înregistrarea acestuia.


Detalii pentru consultant fiscal (click aici)             Detalii pentru consultant fiscal asistent (click aici)


Informații suplimentare se pot obţine la tel.021.311.09.66


Tematica şi bibliografia examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2018 (click aici).