RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Examen pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în 2019

Înscrierile la examen se fac în perioada 30 septembrie 2019 – 18 octombrie 2019   pe site-ul www.ccfiscali.ro, iar dosarele se depun – în aceeaşi perioadă -  direct sau se transmit, prin servicii poştale cu confirmare de primire, la adresa str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, Bucureşti. (Cod Poștal 011472).

Confirmarea înscrierii, numărul de înregistrare şi modul de soluţionare a cererii de înscriere,  se fac prin afişare pe site-ul CCF, numai după primirea dosarului, verificarea documentelor solicitate pentru înscriere şi înregistrarea acestuia.

Detalii pentru consultant fiscal(click aici); Detalii pentru consultant fiscal asistent(click aici);

           Informații suplimentare se pot obţine la tel.021/3110966.

           Tematica şi bibliografia examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2019 (click aici).

Essential SSL