RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

CURS DE SPECIALIZARE ÎN DOMENIUL TVA “TVA - abordare generală. Probleme teoretice și practice”

Camera Consultanţilor Fiscali organizează Cursul de specializare cu tema „TVA - abordare generală. Probleme teoretice și practice”, miercuri 15 octombrie 2014, în sala Iridium Ballroom - Hotel Howard Johnson Grand Plaza, Calea Dorobanților nr. 5-7, sectorul 1.

Acest curs se adresează în egală măsură, atât consultanţilor fiscali cât şi tuturor celor care doresc să-și aprofundeze cunoștințele în domeniul taxei pe valoarea adăugată:

1. Operațiuni cu bunuri

 •    livrări de bunuri în interiorul țării
 •    operaţiuni cu bunuri între România şi ţările terţe - importuri, exporturi, regimuri vamale suspensive
 •    operaţiuni cu bunuri între România şi statele membre UE - livrări intracomunitare de bunuri, achiziţii intracomunitare, transferuri, nontransferuri
 •    livrări succesive
 •    operațiuni triunghiulare

               Studii de caz -  livrări de bunuri imobile, livrări de bunuri cu instalare sau montaj, operațiuni triunghiulare etc.

2.  Prestări de servicii - Studii de caz

 •    servicii de transport și servicii accesorii transportului
 •    lucrări și evaluări asupra bunurilor mobile corporale
 •    servicii intangibile
 •    servicii legate de bunuri imobile
 •    servicii de leasing și închiriere a mijloacelor de transport
 •    servicii de telecomunicații și servicii furnizate pe cale electronică
 •    alte prestări de servicii

               Aspecte specifice - locul livrării, locul prestării, faptul generator și exigibilitatea TVA, scutiri, obligații de evidență, plată și declarare
3. Exercitarea dreptului de deducere (condiții de fond și de forma, aspecte specifice, cazuri relevante ale CJUE) și ajustarea TVA deductibile

4. Aspecte specifice privind aplicarea sistemului TVA la încasare

Pentru fiecare dintre subiectele abordate vor fi dezbătute numeroase -  exemple practice
                                                                                                  -  studii de caz
                                                                                                  - cazuri relevante ale CJUE

Tema va fi susţinută de doamna Oana Iacob, specialist cu înaltă expertiză în elaborarea legislaţiei fiscale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Înscrierile pentru participarea la acest curs pot fi confirmate până pe data de 14 octombrie 2014, la adresa de e-mail seminar@ccfiscali.ro, sau prin fax, la numărul 0372.87.06.67.

Pentru consultanţii fiscali, participarea la acest curs echivalează cu 5 ore de pregătire profesională.

 

Agenda                             Formularul de participare

Essential SSL