În atenția consultanților fiscali care doresc să efectueze expertize fiscale judiciare în anul 2018

Camera Consultanților Fiscali în colaborare cu Ministerul Justiției – Serviciul Profesii Juridice Conexe – a elaborat Procedura (click aici) privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea de către Camera Consultanților Fiscali către Ministerul Justiției a Listei consultanților fiscali care au optat pentru efectuarea de expertize fiscale judiciare.

În vederea întocmirii şi transmiterii listei aferente anului 2018, consultanții fiscali care doresc să opteze pentru efectuarea de expertize fiscale judiciare în anul 2018, trebuie să transmită “Fișa de opțiuni” (click pentru fisier .doc sau fisier .pdf) până la data de 1 octombrie 2017.

Vă rugăm să luați în considerare faptul că, înscrierea în Lista consultanților fiscali care au optat pentru efectuarea de expertize fiscale judiciare este condiționată de îndeplinirea la zi a tuturor obligațiilor față de Camera Consultanților Fiscali la data optării (plata cotizației fixe şi variabile, depunerea declarațiilor de activitate pe toţi anii în cauză, efectuarea orelor de pregătire profesională continua).

Vă stăm la dispoziție pentru orice nelămuriri sau informații suplimentare la numerele de telefon:

• tel. fix nr. 021.311.09.66

• 0732.01.40.32 – Florina Murgea

Fișa de opțiuni se poate depune direct la sediul CCF din str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sectorul 2, București, sau se transmite prin fax la nr.021.340.40.60, sau pe adresa de email florina.murgea@ccfiscali.ro.