RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

Comunicat Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali - 13 aprilie 2019

Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali (CCF) se va desfăşura în data de 13 aprilie 2019, la ora 1330, în Bucureşti, la Hotel Caro - Grand Ballroom – Strada Barbu Văcărescu 164A, sector 2.

În caz de neîntrunire a cvorumului statutar, Conferinţa va avea loc în aceeaşi zi şi în acelaşi loc, la ora 1430.

          La lucrările Conferinţei pot participa membrii Camerei Consultanților Fiscali cu drept de vot, care şi-au îndeplinit la termen toate obligațiile față de aceasta.

          Membrii Camerei Consultanților Fiscali cu drept de vot pot fi reprezentaţi în Conferinţă de alţi membri, în baza unei procuri speciale autentificată de un notar public sau pentru care un avocat a atestat identitatea părţilor, conţinutul şi data actului. Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane.

          Pentru buna desfăşurare a lucrărilor Conferinţei, membrii Camerei cu drept de vot sunt rugaţi să confirme participarea, până la data de 5 aprilie 2019, pe site-ul CCF sau prin e-mail conf2019@ccfiscali.ro.

 

 

          Ordinea de zi :

 

  1. Deschiderea lucrărilor.
  2. Prezentarea raportului anual de activitate al Consiliului superior pentru anul 2018 şi supunerea spre aprobare.
  3. Prezentarea situaţiilor financiare anuale ale CCF pentru anul 2018 şi supunerea spre aprobare.
  4. Prezentarea raportului Comisiei de auditori statutari asupra gestiunii financiare a CCF pentru anul 2018.
  5. Prezentarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2018 și supunerea spre aprobare.
  6. Prezentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 și supunerea spre aprobare.
  7. Prezentarea programului de activitate al Consiliului superior pentru anul 2019 şi supunerea spre aprobare.
  8. Dezbateri.
  9. Închiderea lucrărilor.

 

          Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la tel.: 021 311 09 66, 0372 73 49 59.

Essential SSL