COMUNICAT CONFERINTA 2017

Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali (CCF) se va desfăşura în data de 22 aprilie 2017, la ora 09:30, în municipiul Bucureşti, la Palatul Patriarhiei, sala Aula Magna – Teoctist Patriarhul, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25.

 

În caz de neîntrunire a cvorumului statutar, Conferinţa va avea loc în aceeaşi zi şi în acelaşi loc, la ora 10:00.

La lucrările Conferinţei pot participa membrii Camerei Consultanților Fiscali cu drept de vot, care şi-au îndeplinit la termen toate obligațiile față de aceasta.

Membrii Camerei Consultanților Fiscali cu drept de vot pot fi reprezentaţi în Conferinţă de alţi membri, în baza unei procuri speciale autentificată de un notar public sau pentru care un avocat a atestat identitatea părţilor, conţinutul şi data actului (click aici). Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane.

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor Conferinţei, membrii Camerei cu drept de vot sunt rugaţi să confirme participarea, până la data de 14 aprilie 2017, pe site-ul CCF sau prin e-mail: conf2017@ccfiscali.ro.

 

Ordinea de zi:

1. Deschiderea lucrărilor.

2. Prezentarea raportului anual de activitate al Consiliului superior pentru anul 2016 şi supunerea spre aprobare.

3. Prezentarea situaţiilor financiare anuale ale CCF pentru anul 2016 şi supunerea spre aprobare.

4. Prezentarea raportului Comisiei de auditori statutari asupra gestiunii financiare a CCF pentru anul 2016 și supunerea spre aprobare.

5. Prezentarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2016 și supunerea spre aprobare.

6. Prezentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 și supunerea spre aprobare.

7. Prezentarea programului de activitate al Consiliului superior pentru anul 2017 şi supunerea spre aprobare.

8. Dezbateri.

9. Alegerea şi eliberarea membrilor Consiliului superior.

10. Alegerea şi eliberarea membrilor Comisiei de auditori statutari.

11. Alegerea şi eliberarea membrilor Comisie de apel.

12. Închiderea lucrărilor.

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la tel.021/311.09.66.