RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

 

Curs de specializare în domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii

Camera Consultanților Fiscali organizează un Curs de specializare în domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii, joi 19 noiembrie 2015, la Clubul Floreasca - Bulevardul Mircea Eliade nr. 1, București.

Acest curs se adresează în egală măsură, atât consultanţilor fiscali cât şi tuturor celor care doresc să-și aprofundeze cunoștințele în domeniul:

Impozitului pe venit

• modificări aduse veniturilor neimpozabile;

• activități independente: revizuirea prevederilor privind condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente pentru a putea fi deduse, cheltuielile deductibile limitat şi corelarea prevederilor cu cele cuprinse în Titlul II – Impozitul pe profit;

• veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectuală și regimurile de impozitare aplicate;

• modificări privind veniturile din cedarea folosinței bunurilor;

• modificări privind acordarea deducerilor în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor;

• revizuirea veniturilor din investiții și regimul de impozitare aplicat acestora;

• revizuirea veniturilor din pensii;

• revizuirea veniturilor din premii și din jocuri de noroc și regimul de impozitare aplicat;

• revizuirea veniturilor din alte surse;

• modificări privind tratamentul fiscal aplicabil asocierilor încheiate între persoane fizice, precum și între persoane fizice și persoane juridice, care nu dau naștere unei persoane juridice;

• revizuiri privind depunerea declarațiilor de venit estimative, precum și a declarațiilor de venit anuale.

 

Contribuțiilor sociale obligatorii

Contribuția de asigurări sociale (CAS) datorată de persoanele fizice care desfășoară activități independente

• contribuabilii;

• condițiile privind încadrarea persoanelor fizice care desfășoară activități independente în categoria persoanelor obligate la plata CAS;

• baza de calcul a contribuției de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente;

• stabilirea contribuției de asigurări sociale pentru veniturile din activităţi independente;

• plăți anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale;

• declararea şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale în cazul veniturilor din activităţi independente;

• alte aspecte privind contribuțiile sociale obligatorii.

 

Înscrierile pentru participarea la acest curs pot fi confirmate până pe data de 17 noiembrie 2015, la adresa de e-mail seminar@ccfiscali.ro, sau prin fax, la numărul 0372.87.06.67.

Pentru consultanţii fiscali, participarea la acest curs echivalează cu 5 ore de pregătire profesională.

 

Agenda                           Formularul de participare

 

Essential SSL