EXAMEN DE ATRIBUIRE A CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL SAU DE CONSULTANT FISCAL ASISTENT  24 IUNIE 2017

                               LISTA CANDIDAȚILOR PROMOVAȚI LA EXAMEN, SESIUNEA IUNIE 2017 
                               CHESTIONARE ȘI GRILE DE CORECTARE PENTRU EXAMEN, SESIUNEA IUNIE 2017 
                               HOTĂRÂRE EXAMEN 
                               HOTĂRÂREA NR. 7/2014 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI
CONFERINȚA “Expertiza fiscală judiciară și extrajudiciară – principii și reguli” - 10 martie 2017, București

Camera Consultanţilor Fiscali organizează, în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii, Conferința cu tema „Expertiza fiscală judiciară și extrajudiciară - principii și reguli”, eveniment la care sunt invitați să participe magistrați, avocați și consultanți fiscali.

Evenimentul va avea loc în Bucureşti, în ziua de 10 martie 2017, la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu – Bd. Iancu de Hunedoara nr. 54, sectorul 1.

În toate statele europene, activitatea experților este indispensabilă pentru organele cu atribuții jurisdicționale, întrucât, atât în cadrul unui proces civil, cât și în cadrul unui proces penal, expertul își asumă rolul de auxiliar al justiției, care furnizează principalele elemente necesare judecătorului în aflarea adevărului juridic.

Și de această dată, conferința își propune să fie un prilej în care magistrații, avocații și consultanții fiscali să dezbată și să clarifice o parte din dificultățile procedurale rezultate din practica elaborării expertizelor fiscale judiciare și extrajudiciare.

Pentru consultanţii fiscali, participarea la acest eveniment echivalează cu 5 ore de pregătire profesională.

Înscrierile pentru participarea la conferință pot fi confirmate până pe data de 8 martie 2017, la adresa de e-mail seminar@ccfiscali.ro, sau prin fax, la numărul 0372.87.06.67.

 

Agendă (click aici)

Formular de participare (click aici)