EXAMEN DE ATRIBUIRE A CALITĂȚII DE CONSULTANT FISCAL SAU DE CONSULTANT FISCAL ASISTENT  24 IUNIE 2017

                               LISTA CANDIDAȚILOR PROMOVAȚI LA EXAMEN, SESIUNEA IUNIE 2017 
                               CHESTIONARE ȘI GRILE DE CORECTARE PENTRU EXAMEN, SESIUNEA IUNIE 2017 
                               HOTĂRÂRE EXAMEN 
                               HOTĂRÂREA NR. 7/2014 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI
Formulare


ANUL 2017

1. Cerere de Înscriere a persoanelor care au obținut calitatea de consultant fiscal în evidența Camerei Consultanților Fiscali (Anexa nr. 2 la ROF aprobat prin Hotărârea nr. 3/2017)
 
2. Cerere de Înscriere a persoanelor care au obținut calitatea de consultant fiscal asistent în evidența Camerei Consultanților Fiscali (Anexa nr. 3 la ROF aprobat prin Hotărârea nr. 3/2017)
 
3. Cerere de Înscriere a persoanelor provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană care doresc să desfășoare activitatea de consultant fiscal în România (Anexa nr. 5 la ROF aprobat prin Hotărârea nr. 3/2017)
 
4. Cerere de Înscriere în evidența Camerei Consultanților Fiscali și eliberare a autorizației de funcționare a societăților de consultanță fiscală (Anexa nr. 6 la ROF aprobat prin Hotărârea nr. 3/2017)
 
5. Declaraţie unică cu privire la activitatea desfăşurată și veniturile realizate de persoanele fizice sau persoanele juridice, din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2016 (Anexa la Hotararea nr. 11/2016 in format .pdf) sau (Anexa la Hotararea nr. 11/2016 in format .doc)


ANUL 2016

1. Cerere de Înscriere a persoanelor care au obținut calitatea de consultant fiscal în evidența Camerei Consultanților Fiscali (Anexa la Hotărârea nr. 7/2013)
 
2. Cerere de Înscriere a persoanelor provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană care doresc să desfășoare activitatea de consultant fiscal în România (Anexa la Hotărârea nr. 7/2013)
 
3. Cerere de Înscriere în evidența Camerei Consultanților Fiscali și eliberarea autorizației de funcționare a societăților de consultanță fiscală (Anexa la Hotărârea nr. 7/2013)
 
4. Declaraţie unică cu privire la activitatea desfăşurată și veniturile realizate de persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice, din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2015 (Anexa la Hotararea nr. 10/2015 in format .pdf) sau (Anexa la Hotararea nr. 10/2015 in format .doc)

5. "Fișa de opțiuni" pentru efectuarea de expertize fiscale judiciare in anul 2017 (click pentru fisier .doc sau fisier .pdf).


ANUL 2015

1. Cerere de Înscriere a persoanelor care au obținut calitatea de consultant fiscal în evidența Camerei Consultanților Fiscali (Anexa la Hotărârea nr. 7/2013)
 
2. Cerere de Înscriere a persoanelor provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană care doresc să desfășoare activitatea de consultant fiscal în România (Anexa la Hotărârea nr. 7/2013)
 
3. Cerere de Înscriere în evidența Camerei Consultanților Fiscali și eliberarea autorizației de funcționare a societăților de consultanță fiscală (Anexa la Hotărârea nr. 7/2013)
 
4. Declaraţie unică cu privire la activitatea desfăşurată și veniturile realizate de persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice, din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2014 (Anexa la Hotărârea nr. 9/2014 in format .pdf) sau (Anexa la Hotărârea nr. 9/2014 in format .doc)ANUL 2014

  1. Cerere de Înscriere a persoanelor care au obținut calitatea de consultant fiscal în evidența Camerei Consultanților Fiscali (Anexa la Hotărârea nr. 7/2013)
 
  2. Cerere de Înscriere a persoanelor provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană care doresc să desfășoare activitatea de consultant fiscal în România (Anexa la Hotărârea nr. 7/2013)
 
  3. Cerere de Înscriere în evidența Camerei Consultanților Fiscali și eliberarea autorizației de funcționare a societăților de consultanță fiscală (Anexa la Hotărârea nr. 7/2013)
 
  4. Declaraţie cu privire la veniturile realizate de persoanele fizice autorizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2013 (Anexa 1 la Hotărârea nr. 2/2014)
       
  5. Declaraţie cu privire la veniturile realizate de persoanele juridice din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2013 (Anexa 2 la Hotărârea nr. 2/2014)

  6. Declaraţie cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2013 - persoane fizice -  (Anexa 3 la Hotărârea nr. 2/2014)
 
  7. Declaraţie cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2013 - persoane juridice -  (Anexa 4 la Hotărârea nr. 2/2014)

  8. Raport de activitate pentru anul precedent - (Anexa 2 la Hotărârea nr. 14/2011)
 


 

ANUL 2013

  1. Cerere de Înscriere a persoanelor care au obținut calitatea de consultant fiscal în evidența Camerei Consultanților Fiscali (Anexa la Hotărârea nr. 7/2013)
 
  2. Cerere de Înscriere a persoanelor provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană care doresc să desfășoare activitatea de consultant fiscal în România (Anexa la Hotărârea nr. 7/2013)
 
  3. Cerere de Înscriere în evidența Camerei Consultanților Fiscali și eliberarea autorizației de funcționare a societăților de consultanță fiscală (Anexa la Hotărârea nr. 7/2013)
 
  4. Declaraţie cu privire la veniturile realizate de persoanele fizice autorizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2012 (Anexa 1 la Hotărârea nr. 2/2013)
       
  5. Declaraţie cu privire la veniturile realizate de persoanele juridice din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2012 (Anexa 2 la Hotărârea nr. 2/2013)

  6. Declaraţie cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2012 - persoane fizice -  (Anexa 3 la Hotărârea nr. 2/2013)
 
  7. Declaraţie cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2012 - persoane juridice -  (Anexa 4 la Hotărârea nr. 2/2013)


ANUL 2012
  1. Declaraţie cu privire la veniturile realizate de persoanele fizice autorizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2011 (Anexa 1 la Hotărârea nr. 3/2012);
       
  2. Declaraţie cu privire la veniturile realizate de persoanele juridice din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2011 (Anexa 2 la Hotărârea nr. 3/2012)

  3. Declaraţie cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2011 - persoane fizice -  (Anexa 3 la Hotărârea nr. 3/2012)
 
  4. Declaraţie cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2011 - persoane juridice -  (Anexa 4 la Hotărârea nr. 3/2012)


ANUL 2011


  1. Declaraţie cu privire la veniturile realizate de persoanele fizice autorizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2010 (Anexa 1 la Hotărârea nr. 3/2011);
       
  2. Declaraţie cu privire la veniturile realizate de persoanele juridice din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2010 (Anexa 2 la Hotărârea nr. 3/2011)

  3. Declaraţie cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2010 - persoane fizice -  (Anexa 3 la Hotărârea nr. 3/2011)
 
  4. Declaraţie cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2010 - persoane juridice -  (Anexa 4 la Hotărârea nr. 3/2011)


ANUL 2010
 
  1. Declaraţie cu privire la veniturile realizate de persoanele fizice autorizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2009 (Anexa 1 la Hotărârea nr. 3/2010);
       
  2. Declaraţie cu privire la veniturile realizate de persoanele juridice din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2009 (Anexa 2 la Hotărârea nr. 3/2010)

  3. Declaraţie cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2009 - persoane fizice -  (Anexa 3 la Hotărârea nr. 3/2010)
 
  4. Declaraţie cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2009 - persoane juridice -  (Anexa 4 la Hotărârea nr. 3/2010)


ANUL 2009

  1. Declaraţie cu privire la veniturile realizate de persoanele fizice autorizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2008 (Anexa 1 la Hotărârea nr. 3 din 15.01.2009) 2008

  2. Declaraţie cu privire la veniturile realizate de persoanele juridice din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2008 (Anexa 2 la Hotărârea nr. 3 din 15.01.2009) 2008

  3. Declaraţie cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2008 - persoane fizice -  (Anexa 3 la Hotărârea nr. 3 din 15.01.2009) 2008

  4. Declaraţie cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2008 - persoane juridice -  (Anexa 4 la Hotărârea nr. 3 din 15.01.2009) 2008

 5. Formular de înscriere la cursurile de pregătire profesională (Anexa 4 la Hotărârea nr. 10 din 24.01.2008) vezi


ANUL 2008

 1. Declaraţie cu privire la veniturile realizate de persoanele fizice autorizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2007 (Anexa 1 la Hotărârea nr. 8 din 24.01.2008) 2007

  2. Declaraţie cu privire la veniturile realizate de persoanele juridice din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2007 (Anexa 2 la Hotărârea nr. 8 din 24.01.2008) 2007

  3. Declaraţie cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2007 - persoane fizice -  (Anexa 3 la Hotărârea nr. 8 din 24.01.2008) 2007

  4. Declaraţie cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2007 - persoane juridice -  (Anexa 4 la Hotărârea nr. 8 din 24.01.2008) 2007