Adresa către Ministerul Finanțelor Publice cu privire la modalitatea de calcul a gradului de îndatorare a capitalului

Adresa către Ministerul Finanțelor Publice cu privire la modalitatea de calcul a gradului de îndatorare a capitalului, precum și cu privire la dobânzile ce ar trebui considerate nedeductibile la calculul profitului impozabil atunci când gradul de îndatorare are o valoare mai mare decât 3 sau capitalul propriu este negativ (click aici) și răspunsul primit de la Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice – Serviciul Asistență pentru Contribuabili (click aici).