RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Comunicat examen online de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – 6 noiembrie 2021

Camera Consultanților Fiscali organizează examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în sistem online în data de 6 noiembrie 2021.

Examenul online poate fi susținut de candidați de acasă sau din orice altă locație în care sunt asigurate conexiunea la internet și celelalte condiții tehnice pentru susținerea examenului (click aici – vezi extras din Regulamentul de examen).

Procedura tehnică privind conectarea pe platforma online și desfășurarea examenului se va publica pe site-ul CCF, cu cel puțin 15 zile înainte de susținerea acestuia.

Înscrierile la examen se fac în perioada 27 septembrie 2021 – 15 octombrie 2021 pe site-ul www.ccfiscali.ro, iar dosarele se transmit, în aceeași perioadă, prin servicii poștale cu confirmare de primire sau se depun la sediul Camerei Consultanților Fiscali, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sector 1, București - cod poștal: 011472.

Înscrierea pe site-ul www.ccfiscali.ro se face prin crearea unui cont în aplicația de gestionare a dosarelor candidaților la examen, furnizând o adresa de e-mail validă. Ulterior creării contului trebuie introduse în aplicație datele din documentele ce compun dosarul de examen în vederea validării acestora și în final pentru generarea cererii de înscriere la examen.

Recomandare: Pentru a evita deplasarea dumneavoastră la sediul nostru, Camera Consultanților Fiscali recomandă transmiterea dosarului de examen prin poștă sau prin serviciile de curierat, astfel încât ultima zi a expedierii să fie cel târziu data de 15 octombrie 2021, dovedită prin documentul de expediere sau ștampila poștei, după caz.

După primirea și verificarea dosarului se vor transmite prin e-mail, fiecărui candidat, informațiile din dosar preluate în baza de date a Camerei Consultanților Fiscali, precum și numărul de înregistrare și rezultatul verificării dosarului.

Candidații la examen au obligația de a verifica exactitatea datelor primite pe e-mail și de a sesiza la adresa de e-mail: examen@ccfiscali.ro, eventualele neconcordanțe între datele preluate și documentele depuse la înscriere.   

Situația dosarelor, respectiv aprobate, respinse sau retrase, se va publica pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali.

 

Informații suplimentare se pot obține la telefon nr. 021/3110966 sau la următoarele telefoanele mobile deținute de personalul CCF special desemnat în acest scop:

 

  • 0733.303.052 - Nela Gheorghe
  • 0733.303.046 - Nicoleta Handarici
  • 0733.303.053 - Elena Stoica
  • 0737.997.976 - Carmen Iuja
  • 0732.014.032 - Florina Murgea

 

            Tematica şi bibliografia examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2021 (click aici).

 Conducerea CCF   

 

Detalii privind condițiile și conținutul dosarului pentru consultant fiscal (click aici)

Detalii privind condițiile și conținutul dosarului pentru consultant fiscal asistent (click aici)

Essential SSL