Clarificare privind încadrarea analizei DAC6 drept activitate de consultanță fiscală

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali a primit în ultimul timp o serie de solicitări de clarificare a modului de încadrare a serviciilor de analiză privind raportabilitatea aranjamentelor transfrontaliere de planificare fiscală potențial agresivă, așa cum sunt ele definite de directiva (DAC 6) transpusă în Codul de procedură fiscală prin OG 5/2020.

Punct de vedere CCF:

Pentru a formula un răspuns la aceste solicitări de clarificare, apreciem necesar ca în prealabil să precizăm că există o distincție între obligația de raportare, care revine intermediarului sau contribuabilului și serviciul de analiză privind raportabilitatea aranjamentelor transfrontaliere de planificare fiscală potențial agresivă.

Activitatea de analiză a raportabilității aranjamentelor transfrontaliere de planificare fiscală potențial agresivă se referă, în principal, la identificarea și evaluarea semnelor distinctive, respectiv acele caracteristici întâlnite de obicei în aranjamentele care vizează utilizarea regimului fiscal pentru a obține un avantaj fiscal, de tipul scutire/rambursare/acordare de restituiri de taxă/impozit, reducerea sau anularea creanțelor fiscale, prevenirea nașterii creanțelor fiscale etc.

Astfel, având în vedere obiectul, conținutul și scopul acestei activități, considerăm că serviciul de analiză pentru stabilirea raportabilității aranjamentelor transfrontaliere, realizat în baza acestei directive (DAC6), se încadrează în activitatea de consultanță fiscală, așa cum este aceasta definită de OG 71/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Vă stăm la dispoziție pentru eventuale clarificări suplimentare.  

 

Președinte CCF

Dan Manolescu