1. Lista persoanelor fizice care deţin calitatea de consultant fiscal şi care pot efectua expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale şi altor părţi interesate, CLICK AICI
2. Lista persoanelor fizice care deţin calitatea de consultant fiscal şi care pot efectua expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale şi altor părţi interesate, si care și-au exprimat disponibilitatea de a efectua Expertize fiscale judiciare in domeniul preturilor de transfer, CLICK AICI
3. Detalii privind efectuarea expertizelor fiscale judiciare:
- Art. 3, lit. g) și lit. h) din Ordonanța nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală - text actualizat cu modificările și completările ulterioare CLICK AICI
- Art. 2, lit. g) și lit. h) din Hotărârea nr. 3/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali (click aici)
- Hotărârea nr. 13/2011 pentru modificarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instanţelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părţi interesate, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 13/2008 CLICK AICI
- Procedura de colaborare dintre Camera Consultanților Fiscali si Ministerul Justiției – Serviciul Profesii Juridice Conexe privind întocmirea, actualizarea și comunicarea de către Camera Consultanților Fiscali către Ministerul Justiției a Listei consultanților fiscali care au optat pentru efectuarea de expertize fiscale judiciare CLICK AICI
4. Cum se obține dreptul de a efectua expertize fiscale judiciare, CLICK AICI
5. În Monitorul Oficial, Partea I nr. 662 din 19 iulie 2023 a fost publicat Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1.190/C/2023 privind aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare, care va intra în vigoare la data de 19.01.2024, dată la care se va abroga Ordinul ministrului justiţiei nr. 199/C/2010 pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 4 februarie 2010, cu modificările ulterioare.
Noul ”Nomenclator” cuprinde 90 de specializări, iar specializarea ”FISCALITATE” este la poziția 70.
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, CLICK AICI
6. O nouă oportunitate de dezvoltare a activității profesionale pentru consultanții fiscali, care au optat pentru efectuarea de expertize fiscale judiciare - expert consilier al administrației fiscale din România
Stimați colegi,
Vă informăm că Ministerul Finanțelor a adoptat, cu puțin timp în urmă, o nouă strategie de apărare în instanțele de judecată în cazul acțiunilor în contenciosul administrativ fiscal introduse de contribuabili împotriva deciziilor de soluționare a contestațiilor emise de MF.
Noutatea constă în contractarea de către MF/ANAF a unui expert judiciar parte, în specialitatea fiscalitate, în toate cazurile în care organul de soluționare a contestațiilor și/sau serviciile juridice, care asigură reprezentarea în instanță, apreciază oportună angajarea unui expert. CLICK AICI
7. Clarificările Camerei Consultanților Fiscali privind dobândirea calității de expert judiciar în specializarea fiscalitate și documentele legale doveditoare ale acestei calități
PRECIZĂRI
Privind dobândirea calității de expert judiciar în specializarea fiscalitate și documentele legale care atestă această calitate și pe care trebuie să le solicite autoritățile contractante din cadrul MF/ANAF în procedurile de achiziție publică inițiate.
Context
Recent CCF a adus la cunoștință consultanților fiscali faptul că Ministerul Finanțelor a adoptat o nouă strategie de apărare în instanțele de judecată în cazul acțiunilor în contenciosul administrativ fiscal introduse de contribuabili împotriva deciziilor de soluționare a contestațiilor, emise de MF. În această comunicare postată și pe site-ul nostru, am arătat următoarele:
“Noutatea acestei strategii constă în contractarea de către MF/ANAF a unui expert judiciar parte, în specialitatea fiscalitate”, în toate cazurile în care organul de soluționare a contestațiilor și/sau serviciile juridice, care asigură reprezentarea în instanță, apreciază oportună angajarea unui expert.
(click aici pentru tot comunicatul)
8. Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare
Pe site-ul Ministerului Justiției a fost publicat "Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare", document elaborat de Ministerul Justiției în parteneriat cu Tribunalul București și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Ghidul se dorește a fi un îndrumar ce are caracter consultativ și care vine în sprijinul instanțelor, organelor de urmărire penală și al altor organe cu atribuții jurisdicționale în vederea identificării mai facile a specializărilor expertizei tehnice judiciare cuprinse în Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, care va intra în vigoare la data de 19 ianuarie 2024.