CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Prezentare Generală

Camera Consultanilor Fiscali este o organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fară scop lucrativ, cu patrimoniu şi buget propriu, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Alexandru Constantinescu nr. 61, Sector 1.

Camera Consultaţilor Fiscali este constituită din consultanţi fiscali, consultanți fiscali asistenți care au dobândit această calitate, precum și societățile de consultanță fiscală, autorizate de Cameră, în condițiile prevăzute de O.G. nr. 71/2001, privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Camera Consultaţilor Fiscali este autoritatea competentă care reglementeză, organizează, coordonează și autorizează activitatea de consultanță fiscală în România, asigură accesul la profesia de consultant fiscal și apară interesele legitime ale membrilor săi, potrivit legii și prezentului regulament. 

 

 

The Chamber of Tax Advisors is a professional organization of public utility, a non-profit legal entity, seated in Bucharest, 61 Alexandru Constantinescu Street, district 1, which includes tax advisors and assistant tax advisors who have acquired this status, as well as tax consultancy companies authorized by the Chamber, in accordance with the provisions of Government Ordinance no. 71/2001 on the organization and exercise of the tax consultancy activity, as subsequently amended and supplemented.  

The Chamber is the competent authority which organizes, coordinates and authorizes the activity of tax consultancy in Romania, ensures access to the profession of tax advisor and protects the legitimate interests of its members, in accordance with the law.

Essential SSL