RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR
Hotărârea nr.10/2021 privind completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea C.S. nr. 11/2020, publicată în MO nr. 701/15.07.2021
Hotărârea nr.8/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 13/2020, publicată în MO nr. 701/15.07.2021
Hotărârea nr.9/2021 pentru modificarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2021, publicată în MO nr. 701/15.07.2021
Hotărârea nr. 7/2021 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferința ordinară anuală a Camerei Consultanților Fiscali din 27 aprilie 2021, publicată în MO nr. 477/07.05.2021
Hotărârea nr. 6/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior nr. 13/2020 și prorogarea unor termene, publicată în MO nr. 265/17.03.2021
Hotărârea nr. 5/2021 privind convocarea Conferinței ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali, publicată în MO nr. 291/23.03.2021
Hotărârea nr. 4/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, publicată în MO nr. 299/25.03.2021
Hotărârea nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 13/2020 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii
Hotărârea nr. 2/2021 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2021 - publicată în MO nr. 124/05.02.2021
Hotărârea nr. 1/2021 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2021 – publicată în MO nr. 124/05.02.2021
Hotărârea nr.13/2020 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021 publicată Monitorul Oficial nr. 1308/30.12.2020
Hotărârea nr.12/2020 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2020, publicată în MO nr. 899/02.10.2020
Hotărârea nr.11/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, publicată în Monitorul Oficial nr. 843/15.09.2020
Hotărârea nr.10/2020 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 488/10.06.20
Hotărârea nr.9/2020 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din 24 aprilie 2020 MO nr. 366/7 mai 2020