CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR
Hotărârea Consiliului superior nr. 9/2022 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2022 publicată în MO nr. 910/15.09.2022
Hotărârea Consiliului superior nr. 8/2022 pentru modificarea și completarea Hot. nr. 14/2021 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii CCF, publicată în MO nr. 554/07.06.2022
Hotărârea nr.7/2022 privind alegerea președintelui, prim-vicepreședintelui și a vicepreședinților Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali
Hotărârea nr.6/2022 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere şi alegerea membrilor Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali, Comisiei de auditori statutari şi Comisiei de apel în Conferința ordinară anuală a CCF
Hotărârea nr.5/2022 privind aprobarea Regulamentului și a procedurii generale pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel, prin vot electronic
Hotărârea nr.4/2022 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali
Hotărârea nr.3/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, publicată în Monitorul Oficial nr. 184/24.02.2022
Hotărârea Consiliului superior nr. 2/2022 privind aprobarea Programului anual de pregătire profesională continuă, Hotărârea a fost publicată în MO nr. 147/14.02.2022.
Hotărârea nr.1/2022 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2022 publicată în MO nr. 113/04.02.2022.
Hotărârea nr. 14/2021 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali, publicată în MO nr. 1230/27.12.2021.
Hotărârea nr.12/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al C.C.F.
Hotărârea nr.13/2021 pentru completarea ROF al CCF, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al CCF nr. 3/2017, publicată în MO nr. 960/07.10.2021
Hotărârea nr. 11/2021 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2021, publicată în MO nr. 886/15.09.2021
Hotărârea nr.10/2021 privind completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea C.S. nr. 11/2020, publicată în MO nr. 701/15.07.2021
Hotărârea nr.8/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 13/2020, publicată în MO nr. 701/15.07.2021
Essential SSL