CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Legea 352 din 3 dec 2007 privind aprobarea OUG 53/2007 pentru modificarea şi completarea OG 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 842 din 8 decembrie 2007


LEGE Nr. 352 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

 
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53 din 20 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 27 iunie 2007, cu următoarele modificări:
1. La articolul I punctul 12, litera g) a articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) alte venituri realizate din amenzi sau activităţi specifice Camerei."
2. La articolul I punctul 16, litera c) a punctului 1 şi litera c) a punctului 2 ale articolului 19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) când plata cotizaţiei nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depăşeşte 12 luni.
..........................................................................
c) când plata cotizaţiei nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depăşeşte 12 luni."
3. La articolul I punctul 22, alineatele (2) şi (4) ale articolului 25 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală de către persoanele fizice care nu au dobândit calitatea de consultant fiscal potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi/sau care nu au devenit membri activi ai Camerei, precum şi de către persoanele juridice care nu au fost autorizate de Cameră şi/sau care nu s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală constituie faptă de concurenţă neloială şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
..........................................................................
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (6) se fac de către persoanele împuternicite de Cameră."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 3 decembrie 2007.
Nr. 352.
Essential SSL