CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Conferința anuală a Camerei Consultanților Fiscali

Joi, 18 Aprilie 2024 s-a desfășurat Conferința anuală a Camerei Consultanților Fiscali, urmată de Seminarul de fiscalitate cu tema Fiscalitate teoretică și aplicată.

Evenimentul, la care au participat aproximativ 150 de consultanți fiscali din București și din țară, a constituit un bun prilej de reîntâlnire, socializare și schimb de experiență profesională.

În prima parte a evenimentului s-au derulat lucrările Conferinței naționale, în cadrul căreia au fost prezentate și aprobate documentele aflate pe ordinea de zi a conferinței, respectiv Raportul anual de activitate al Consiliului superior pentru anul 2023, Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023, Situațiile financiare anuale ale Camerei, Programul de activitate al Consiliului superior pentru anul 2024, precum și Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024.

În deschiderea Seminarului de fiscalitate, moderat de domnii Dan Manolescu – Președinte CCF și Doru Dudaș – Director executiv CCF, au luat cuvântul domnul Attila Gyorgy - Secretar de stat în Ministerul Finanțelor și doamna Gabriela Florentina Ionescu – Vicepreședinte ANAF, care au reiterat rolul consultantului fiscal în aplicarea efectivă a legislației fiscale și au evidențiat buna colaborare a Camerei Consultanților Fiscali cu Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală în scopul creșterii gradului de conformare fiscală a contribuabililor.

Prezentările pe tema seminarului au fost susținute de lectori cu expertiză relevantă în domeniu (Mariana Vizoli, Ionuț Simion, Iulia David Sobolevschi și Mary-Elsa Pârvan), care au acaparat atenția participanților, pe parcursul celor două ore, aducând în prim plan modificările legislative din domeniul TVA, viitorul neclar al inspecțiilor fiscale, divergențele dintre fiscalitate și contabilitate, precum și aspectele controversate ale expertizei fiscale.

Seminarul s-a încheiat, într-o atmosferă prietenoasă și emoționantă, cu lansarea cărții “Fiscalitate teoretică și aplicată”, scrisă de prof. univ. dr. Ioan Talpoș.

Cartea elaborată de profesorul universitar timișorean Ioan Talpoș este rodul unei experiențe științifice și didactice universitare în domeniile finanțelor publice și fiscalității de peste 40 de ani, perioadă în care sistemul fiscal românesc a fost complet reconfigurat.

 

Alături de autor, au vorbit despre importanța științifică și practică a acestei lucrări domnul prof. univ. dr. ing. Petru Andea – Secretar științific al Academiei Oamenilor de Știință din România, domnul dr. Attila Gyorgy - Secretar de stat în Ministerul Finanțelor și domnul dr. Doru Dudaș – Director executiv al Camerei Consultanților Fiscali.

 

Pentru participanți, întâlnirea cu renumitul profesor nu a făcut decât să contribuie semnificativ la atingerea obiectivului propus prin acest seminar, care s-a încheiat cu o lungă sesiune de autografe din partea autorului.

 

Clik aici - Imagini eveniment

Essential SSL